10.3. Периодични план рада

Овај облик планирања састоји се из групе више међусобно повезаних тематских целина, односно тематских часова, који се остварују у више временских периода (полугодишњем, тромесечном, месечном, недељном). Рад у сваком од њих протиче у сличном ритму: почиње разрадом плана, затим следи обрада новог градива (реализација плана), чему се додаје систематска контрола, давање периодичних процена, и на крају долази информисање родитеља о успеху, односно напредовању ученика, као и заједничка предвиђања од стране школе и породице, најефикаснијих поступака и средстава за помоћ у превазилажењу недовољног успеха једног броја ученика.
Comments