06. Организациони облици наставе

Зависно од тога где, када и с којим циљем се организује, настава може имати веома разноврсне организационе облике. Сваки од организационих облика се разликује према односу индивидуалног и колективног рада, степену самосталности ученика и специфичности руковођења од стране наставника.

Организациони облици наставе су се мењали током друштвеног развоја али и на основу нових сазнања у науци о васпитању.

У историји развоја школе познати су различити организациони облици (системи) наставе:
  • индивидуално-групни (у средњовековним школама),
  • међусобно обучавање и настава
  • индивидуално-лабораторијска настава
  • диференцирана настава према способностима ученика,
  • бригадно-производна
  • разредно-часовна (примењује се више од 300 година) и други.