6.3. Други облици организације наставног рада

Разредно-часовни систем не треба да буде једини и искључиви систем рада у школи. С правом се сматра да овај систем затвара ученике у зидове учиниоца и школа и не пружа могућност промене места учења и проширивање круга искустава па је потребно допуњавати га другим облицима организације школског рада и учења. Сматрамо да нису довољне само промене које иду ка стицању искустава и знања изван зидова учионице и школе, већ да су неопходне промене у раду и у учионицама и у школи.

Савремена школа располаже различитим облицима организације наставе који допуњавају и продубљују решавање задатака наставног часа и обогаћују наставни процес. То су:
  • домаћи рад ученика,
  • екскурзије,
  • лабораторијски рад,
  • производни рад као и други облици и могућности.