07. Понављање и вежбање у настави

Списак подстраница

Ефикасна настава и учење подразумевају понављање и вежбање. Истраживањима су утврђене две значајне чињенице: 1. заборављање наступа одмах после излагања новог градива, и 2. у периоду непосредно после излагања процес заборављања одвија се брже, а затим све спорије.

Запамћивање је, као што је познато, могуће због пластичности коре великог мозга у којој остају трагови оног што се учи. Иако се не зна природа тих трагова (енграма), утврдено је да они постоје, а да би се обезбедило чврсто и поуздано памћење неопходно је обнављање тих трагова. Утврђивање тих трагова постиже се различитим облицима и врстама понављања и вежбања.

Из ових чињеница произлазе и захтеви који се односе на организовање и примену понављања и вежбања. При томе треба имати у виду оно што у области понављања и вежбања примењује наставник, и оно што треба да чини сам ученик. Ако се имају у виду изнесене чињенице или општи услови за понављање и вежбање, намеће се потреба јасног одређивања места и функције понављања и вежбања у оквиру учења.
Подстранице (2): 7.1. Понављање 7.2. Вежбање
Comments