9.3. Дидактичка вредност

За последњих шездесетак година објављено је више стотина експерименталних проучавања о вредности наставних средстава. Већина ових проучавања се односи на испитивање ефикасности аудиовизуелних средстава у настави и учењу. Простор нам не дозвољава да се шире и детаљније осврнемо на организацију, методологију, садржаје, резултате, закључке и препоруке објављених проучавања. Због тога ћемо поменути само сумарне закључке најпознатијих истраживања: а и то оних код којих постоје општа или већа слагања.

Истраживања о вредности аудиовизуелних средстава у настави и учењу, са општијег становишта, указују да аудиовизуелна средства несумњиво имају предности над вербалном обрадом градива и уочено је  да се у целини више научи када се користе аудиовизуелна него само аудио или визуелна  средства. У односу на традиционалну наставу, филим и телевизија имају очигледно преимућство због тога што пружају значајна визуелна искуства. При том је важно да се аудиовизуелна средства не користе издвојено већ заједно са другим наставним активностима. Такође је значајно да субјекти имају активну улогу при коришћењу аудиовизуелних средстава (да одговарају на питања, полемишу, примењујући поступке који су им приказани, експериментишу, и сл. операције) било у оквиру редовне наставе или, пак, у виду допунских активности, у школи, или ван ње (писмени радови, решавање задатака, проучавање шире лииературе, израда радова, моделовање, решавање проблема и сл.).

Аудиовизуелна средства пружају веће могућности за учење ако се неки садржаји чешће понављају у разним варијантама. Умесно понављање неког садржаја, обогаћено различитим примерима и илустрацијама (уз вођење рачуна о мери), повећава ефикасност ових средстава у настави и учењу. Утврђено је такође да су филмови и тв-емисије посебно корисни када приказују радње, процесе. покрете, тј. све оно што је по својој природи динамично.

Градиво учено посредством аудиовизуелних средстава дуже се памти и јаче се опире заборављању од градива који се усваја лиа уобичајен начин.

Аудиовизуелна средства, посебно филм и телевизија, представљају значајно мотивационо средство за учење. Она активирају и продубљују интересовања за поједине предмете, наставне области, не само за време гледања, већ и касније. Њихово систематско, организовано коришћење може утицати и на формирање релативно трајних интересовања.

Вербално излагање у оквиру наставе уз повремене илустрације цртежима, најмање је успешно. Већи успех у стицању знања и у учењу постиже се ако се предавања илуструју сликама посредством графоскопа. Још већи успех се постиже смишљеном комбинацијом и применом више техника (предавање - слика -радни листић).

У наставним предметима, у којима показивање ((ленионсирација) више долази до изражаја (математика, природне науке), телевизија као наставно средство даје веће резултате од предмета у којима усмено излагање има .значајну улогу (филозофија, књижевност). У настави језика, телевизија даје осредње резултате: мање него у настави природних наука, а веће него у настави књижевности.

Међутим, битан допринос наставном процесу даје сам наставник. У свим студијама се наглашава значај и важност улоге наставника у коришћењу наставних средстава. Да би настава била успешна, наставник мора добро да познаје своју струку, као и претходна знања, ниво и могућности оних којима предаје, а такође и наставне поступке које ће примењивати у коришћењу наставних средстава.
Comments