Почетна

Овај сајт је направљен са намером да олакша стицање дозволе за рад (лиценце) наставницима, васпитачима и стручним сарадницима.
На овом сајту су материјали из различитих извора што је и наведено на местима где је извор познат. Коришћени су различити сервиси интернета у циљу олакшавања усвајања градива.
Користан контакт је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије -Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа;

News Element