I. Програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника