3.1. Специфичности и тешкоће истраживања васпитних појава

Није лако истраживати оне појаве које су ту поред нас и које свакодневно запажамо. Такве су, управо, појаве у чијем су средишту дете, родитељ, наставник, школа, или, на пример, група малолетника која се окупља у забавном парку. Уколико желимо да проучавамо неки проблем у области васпитања, морамо бити обазриви и добро обучени:

1. Условљеност и повезаност појава у васпитању захтевају од истраживача да добро познају разноврсне научне области и непосредну друштвену праксу у којој се васпитање одвија.
2. Пошто појаве које истражујемо нису статичне и мењају се још у току самог истраживања, истраживањем се само приближавамо истини, али никада нећемо имати право да констатујемо да је то откриће универзално важеће и вечито. Управо због тога је и неопходно у овој области имати развијен систем истраживања која ће се понављати у складу са друштвеним и другим променама.
3. Предмет истраживања у педагогији је најчешће дете, тако да су ограничени или недозвољени истраживачки методи и поступци, посебно експерименти, који могу да штете развоју детета или су у основи нехумани.
4. Квантификација истраживачких чињеница и резултата истраживања је отежана пошто се ради о процесима, односима, понашању и сличним појавама које је тешко мерити.
5. Истраживачки инструменти имају, често, привремени карактер и важе обично само за услове једног истраживања. Променом испитаника, друштвених околности и амбијента, скоро увек је неопходно вршити адаптацију или промену научно-истраживачких инструмената.
У школи и васпитној делатности уопште, до сада су били ангажовани углавном само извршиоци наставног и васпитног рада, а данас је све више педагога и других стручњака који се професионално баве научним истраживањем и стручним праћењем одвијања васпитних појава (у школама је све више стручних лица ,,без дневника у руци", у педагошким заводима, стручним службама министарстава за просвету, у педагошким институтима, на факултетима, који такође имају научно-истраживачке јединице и слично).
Comments