4.4. Основна и средња школа

Школа је, свакако, основна и најзначајнија институција васпитања у савременим друштвима. Она покрива најдуже раздобље организованог васпитања и образовања личности у току живота. У њој се проводи период детињства и младости, а у новије време њена врата су све чешће отворена и за одрасле. Кроз школу пролазе, у различитом трајању, сви припадници сваке нове генерације.

Основно школско васпитање у свим организованим друштвима је обавезно и сматра се једним од критерија за одређивање цивилизацијског стандарда и степена развијености тих друштава. Од нивоа школске спреме, умногоме зависи и материјални и социјални положај личности у локалној друштвеној средини.

Школа је значајна нарочито због тога што организује васпитање деце и младих управо у периоду њиховог најинтензивнијег развоја. Бројним научним истраживањима је потврђено да се на развој човека може утицати првенствено и највише у периоду његовог физичког рашћења и сазревања, тј. до половине треће деценије. Данас смо сведоци да све већи проценат становништва једну трећину живота проведе у школи, тј. припремајући се за живот и рад у свету одраслих. Наслеђем дате и условљене диспозиције и основе имају своје време појављивања (прагове развоја) и оно што се не учини у периоду детињства и младости, тешко се може надокнадити организовањем образовања одраслих.

Школа је данас место најорганизованијег и најсистематичнијег образовања и васпитања. Она ангажује професионално оспособљене стручњаке различитог профила, који одговорно раде на припремању и оспособљавању младих за живот и рад.

Преко ње се најбрже примењују најновија научна достигнућа и популаришу нове форме друштвеног живота. Преко ученика школа сарађује и са родитељима и на одређени начин утиче и на начин живота одраслих (посебно у сеоским подручјима). Она је одувек била у средишту свих људских заједница и представљала центар за ширење просвете и културе. Школа је, истовремено, најраспрострањенија и најправилније распоређена институција из области васпитања и културе.
Comments