05. Врсте школа

Упоредо са процесом појављивања разноврсних врста и типова школа, у последња два века, текао је и покушај унифицирања школа и стављања под контролу државе. У тежњи да уреди и структурно поједностави школски систем, држава је често укидала затечене облике образовања и ометала појаву нових и оригиналних школских институција. То је нарочито било карактеристично за период тзв. административног управљања социјалистичком државом. У пракси се показало да је то штетна тенденција јер је школски систем учинила статичним и тешко променљивим.