09. Наставник

Наставнички позив спада у најужи круг позива са изразитом хуманистичком оријентацијом. Све своје личне и професионалне способности, сво своје знање и умење, своју опредељеност да помажу детету и човеку уопште, наставници стављају у службу свога занимања.
Многи су педагози истицали велики значај наставника и наставничке професије.