09.3. Особине наставникове личности

Савремени наставник наше школе треба:
а) да има широко и солидно опште образовање и општу културу,
b) да темељно познаје дисциплину коју предаје, тј. наставни предмет, али и проблеме науке који се налазе у основи тог наставног предмета
c) да познаје психолошко-педагошке и методичке основе васпитања, а посебно наставе на одређеном узрасту.
д) да је овладао неопходним педагошким умењима тј. да практично оспособљен и проверен за непосредан рад у школи,
е) да је изградио потребу и навику перманентног усавршавања.
Особине које су значајне за рад наставника могу се разврстати на различит начине. Издвајају се следеће три групе:
  • особине наставника као личности,
  • стручна знања; и
  • способности, и организационо-комуникативне способности.
У познатој студији о ученичким преференцијама различитих особина понашања наставника, утврђени су следећи квалитети:

1. људски квалитети: љубазност, веселост, природност, друштвеност, добро расположење, смисао за хумор,
2. квалитети који се односе на став према дисциплини: да је ,,фер", праведан, постојан, дисциплинован, непристрасан,
3. физички квалитети: физичка привлачност, пријатан глас, уредност, младоликост, добро здравље,
4. наставнички квалитети: добро познавање струке, помагање ученицима, поступање у интересу ученика, да је занимљив и ентузијаст, да уме да заинтересује ученике, да предаје јасно, прегледно и да наглашава оно што је битно.
Већина истраживачких студија запажа да ученици личне особине наставника стављају испред њихових радних, тј. уже стручних одлика.

Посебно су интересантна истраживања која проучавају стил педагошког понашања наставника. Издвајају се три основна типа:
  • ауторитативни (аутократски),
  • демократски и
  • равнодушни.
Карактеристично за ауторитативног наставника је: оштар глас, наредба, захтевање сарадње, критика, обраћање пажње на грешке, кажњавање и монолог. Основно за демократски тип наставника је: љубазан глас, предлог, задобијање сарадње, охрабрење, признање ученика, помагање и дијалог.
Comments